اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/16

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

 
1-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology-Scopus
2-International Journal of Future Generation Communication and Networking - WOS / ESCI
3-Solid State Technology-Scopus
4-Information Technology In Industry-WOS / ESCI